Gorm Are Grammeltvedt
advokat 


Jeg har bred erfaring som jurist og leder i offentlig forvaltning innen en rekke rettsområder som helserett, pasientskade- og erstatningsrett, trygderett, arbeidsrett, sosialrett, barnerett, forvaltningsrett og strafferett.

Jeg har gjennom mange års ledererfaring med personalledelse, omstillinger og kontakt med media.

Jeg holder foredrag, underviser fast ved Universitetet i Oslo og OsloMet, er veileder for masterstudenter i rettsvitenskap, er forfatter for Gyldendal Rettsdata, og har bidratt i flere lærebøker og artikler.

Arbeidserfaring

Jeg har blant annet erfaring som nestleder i Trygderetten, avdelingsdirektør for juridisk avdeling i Norsk pasientskadeerstatning, juridisk fagsjef ved Diakonhjemmet sykehus, spesialrådgiver i Den norske legeforening, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Jeg er fast juridisk medlem i den sentrale abortklagenemnda og medlem i fagutvalget for helse- og trygderett ved Juristenes utdanningssenter.